Vi hjälper verksamheter att bli ännu mer framgångsrika
Effekt redan efter 6-9 månader med Vinna Matchen

13 % kortare ställtid

96 % högre servicegrad

46 % ökad förmåga att producera dagsmålet

40 % kortare handläggningstid skadeärenden

30 % fler godkända inom vuxenutbildning

58 % ökad försäljning

73 % högre andel A-kvalitet

Unikt koncept för målstyrning och förbättringsarbete

Vinna Matchen erbjuder ett effektivt koncept för målstyrning och ständiga förbättringar. Konceptet involverar och engagerar medarbetarna. Ett väl beprövat arbetssätt etableras tillsammans med vår webbapplikation, vilket över tid ger rätt fokus, engagemang och ett ökat förbättringsdriv. Vår kompetens, flexibilitet och lösningsorienterade förhållningssätt uppskattas av våra kunder.

Med enkla medel får vi era medarbetare motiverade och fokuserade så att verksamheten går åt samma och rätt håll.

Konceptet passar alla verksamheter, har en kort startsträcka utan dyra investeringar och ger snabbt resultat i vardagen.

Arbetssättet stöds och hålls vid liv med hjälp av vår skräddarsydda webbapplikation och enkel datahantering.

Skapa driv och engagemang - utan att krångla till det

Fler än 950 team är redan igång med Vinna Matchen.
Tillsammans har de drivit över 15.000 förbättringar

som har genererat miljontals kronor till verksamheterna. 

  • Vinna Matchens facebook
  • Vinna Matchens LinkedIn

Vinna Matchen bygger på grundtankar från TQM, Lean och balanserade styrkort som under 25 års tillämpningsarbete inom de flesta branscher sedan har förädlats till ett vinnande koncept.

VinnaMatchen_nya hex.png