top of page

Låt oss hjälpa er med

EKONOMISTYRNING

Förbättra kontrollen över företagets ekonomi

Vårt koncept baseras på 20 års erfarenhet av ekonomistyrning från internationella miljardkoncerner till mindre bolag i olika branscher. Utifrån vilken plan ni har för verksamheten så hjälper konceptet er att styra mot och uppnå era långsiktiga mål. Redovisningen i Vinna Matchens webbapplikation i kombination med vår ekonomirapport redovisar exempelvis:

 

  • Hur väl presterar företaget i jämförelse med branschen?

  • Hur starkt är företagets ekonomi och vilka risker finns?

  • Hur väl förberedd är företaget för ett konjunkturskifte?

  • Hur förbättrar ni ekonomistyrningen i företaget?

money-2696219_640.jpg

Våra erfarna ekonomicoacher hjälper er att fortlöpande ta fram de aktiviteter och åtgärder som ska ta företaget från nuläge till målet.

1.png

Enkel visuell rapport

Få ekonomin och dess risker enkelt och förståeligt presenterat varje månad.

2.png

Benchmarking

Visa den ekonomiska potentialen genom benchmarkinganalys jämfört med utvalda relevanta branschkollegor.

3.png

Sätt mål och följ upp

Sätta mål, visualisera data och följa upp framstegen via nyckeltalen.

4.png

Dagliga förbättringar

Arbeta med förbättringar och följ regelbundet upp dessa i Vinna Matchens webbapplikation.

Vår webbapplikation hämtar enkelt data från alla ekonomisystem och redovisar er ekonomi i drygt 20 st ekonomiska nyckeltal. Av dessa väljs ett antal ut baserat på ekonomistyrningens målsättning och aktuella utmaningar.

1 ekonomistyrning.png
2 ekonomistyrning.png
3 ekonomistyrning.png

Samtliga nyckeltal uppdateras genom en inläsning av standarden SIE-filer. Företaget ser endast de nyckeltal man valt men kan byta nyckeltal vid behov. Branschstatistiken visar era styrkor och svagheter jämfört med branschkollegorna. Benchmarkingens övre kvartil ger en bild av hur stor potentialen är och ni kan aktivt arbeta med styrning av lönsamhet & avkastning, kapital & kassaflöde samt er riskprofil.

bottom of page