Med Vinna Matchens webbapplikation har alla full koll på resultatet samt statusen för pågående förbättringar och åtgärder

Vår användarvänliga webbapplikation går enkelt att kundanpassa och stödjer arbetsprocessen för:
  • Målstyrning

  • Digital Lean-tavla

  • Hantera förbättringar, avvikelser och tillbud

  • Ärendehantering

  • Visualisera data från olika system

prova gratis 3.png
Förenkla din vardag

Webbapplikationen ger dig fortlöpande en övergripande bild av hur det går och hjälper er att hålla rätt fokus genom att åtgärderna kopplas till verksamhetens mål. Er viktigaste data görs automatiskt tillgänglig och förståelig för chefer och medarbetare. 

 

Webbapplikationen kan beskrivas som en digital Lean-tavla, där ärenden kan rapporteras in via mobilen. Den blir ett stöd för att göra rätt prioriteringar i vardagen och ger en tydlig överblick av arbetsuppgifter såsom status på förbättringar och övriga ärenden.

Nyckel till framgång är att veckovis träffas i arbetslaget och följa upp trenderna i måtten för att fira framgångar, diskutera lösningar på utmaningar och kundbehov, driva förbättringsarbetet framåt vilket även ska leda till att arbetssätten utvecklas.

DASHBOARD

Enkel datainmatning och visualisering av resultat- & kontrollmått för alla verksamhetens nivåer.

ÄRENDEHANTERING

Välj ut och hantera era ärendetyper såsom förbättringar, avvikelser, tillbud, olycksfall och projekt.

ENKÄTVERKTYG

Automatisera och visualisera era kund- & medarbetarenkäter eller använd som inmatningsformulär.

  • Vinna Matchens facebook
  • Vinna Matchens LinkedIn

Vinna Matchen bygger på grundtankar från TQM, Lean och balanserade styrkort som under 25 års tillämpningsarbete inom de flesta branscher sedan har förädlats till ett vinnande koncept.

VinnaMatchen_nya hex.png