top of page

Vinna Matchens dataskyddspolicy

Följande dataskyddspolicy gäller för Vinna Matchen AB (org. nr 556954-9701).

Vinna Matchen tillhandahåller till sina kunder en webbapplikation för målstyrning, förbättringsarbete och ärendehantering. Konceptet bygger på att informera, involvera samt engagera den enskilda medarbetaren i verksamhetens fortlöpande utveckling, i linje med dess övergripande mål och vision. Därför lägger våra kunder upp sina medarbetare som användare i systemet och uppmanar dem att vara aktiv i systemet avseende både inhämta, skriva samt delge information. Informationen ska vara affärs-/verksamhetskritisk. Således har våra kunder och deras medarbetare ingen rätt att dokumentera annan information i systemet. Endast kunden själv och/eller av denne utsedd samarbetspartner har tillgång till uppgifterna.

Systemet har även inbyggt behörighetsnivåer vilket gör att kunden själv kan begränsa möjligheterna för användarna att vara aktiv i systemet eller läsa ur systemet. Informationen och data används inte till något annat än för att utveckla kundens egna verksamhet. Webbapplikationen inkl. dess data lagras i Sverige av en professionell svensk aktör, detaljer kring dess säkerhetsklassning och rutiner finns dokumenterat. Användare har rätt att få tillgång till sina uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade samt om inga lagliga hinder finns få sina personliga uppgifter raderade.

Eventuella klagomål angående vår hantering av uppgifter sker till kontaktperson nedan samt vid behov även till Dataskyddsinspektionen www.datainspektionen.se.

Kontaktperson:

VD Olof Rentzhog
olof.rentzhog@vinnamatchen.se
070-886 48 94

bottom of page