Kom snabbt igång med

VINNA MATCHEN

Vårt uppstartspaket ger er en enkel väg till förbättring och målstyrning

Vi hjälper er att välja tydliga mätetal i linje med verksamhetens syfte och som skapar engagemang samt förbättringsdriv på medarbetarnivå.

Vi hjälper er också att etablera korta effektiva drivningsmöten. Under dessa summerar ni, tillsammans med medarbetarna, veckans arbete och om ni vann matchen samt initierar förbättringar som gör teamet med dess arbetsprocesser och resultat ännu bättre.

Vinna Matchens webbapplikation gör det enkelt att både komma igång och att hålla liv i processen, vilket ger resultat i vardagen.

"Ett bra verktyg för att sätta tydliga mål och skapa delaktighet och engagemang."

Krister Blomgren

Vd, Engcon

Innehållet i vårt uppstartspaket

Workshop 1

• Utbildning i effektiv målstyrning och förbättringsarbete

• Bestäm matchstruktur dvs indelningen för målstyrningen

• Definiera era resultat- och kontrollmått

Praktiska förberedelser

• Anpassa IT-stödet

• Lös det praktiska kring måtten

• Läsa in eran data-historik i måtten

Workshop 2

• Utforma målstyrningsprocess samt planera igångsättning

• Utbildning i webbapplikationen

• Utbildning i hur man leder ett ca 15 min målstyrningsmöte

Kick off i teamen

• Utbildning i effektiv målstyrning och förbättringsarbete

• Fokusera på någon utmaning och brainstorma idéer

• Utbildning i webbapplikationen

Löpande stöd

• Coachning av teamledarna under den första tiden 

• Uppföljning av progress

• Justeringar och uppdateringar av mått och dess mål

Vinna Matchen är utöver företagsanpassade utbildningar ofta anlitad som utbildare inom coaching/processutveckling/målstyrning på exempelvis Linköpings Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Högskola, Uppsala Universitet, Gävle Högskola, Mittuniversitetet, Gotlands Högskola, Linnéuniversitetet. Under de senaste 10 åren har vi utbildat 1000-tals personer och med högt betyg på kursutvärderingarna.

  • Vinna Matchens facebook
  • Vinna Matchens LinkedIn

Vinna Matchen bygger på grundtankar från TQM, Lean och balanserade styrkort som under 25 års tillämpningsarbete inom de flesta branscher sedan har förädlats till ett vinnande koncept.

VinnaMatchen_nya hex.png