top of page

Vinna Matchens koncept fokuserar på att åstadkomma en tydlig målbild som engagerar och driver förbättringar i organisationen

Vinna Matchen har lösningar för och passar både mindre och större privata och offentliga verksamheter. Konceptet går "rakt på mål", handling via förbättringar istället för ytterligare analyser och utredningar. 

Kraften finns redan i er verksamhet. Vinna Matchen ger ledare rätt förutsättningar för att göra medarbetarna delaktiga och engagerade i strävan mot målen och ett ökat kundfokus.

Våra kunder uppskattar vår kompetens och konceptets enkelhet med dess skräddarsydda webbapplikation, vilken säkerställer att förbättringsarbetet fungerar över tid.

"Det är svårt att göra mål om man inte har något" 

Visionen är att alla medarbetare, vid arbetsveckans slut, skall veta om deras lag vunnit sin match.

Att vinna matchen handlar inte om att vinna mot någon annan utan om att nå resultat utifrån sin egen målbild och ett kontinuerligt värdeskapande för kunden. 

Vinna Matchen

ger snabbt resultat genom:

  • Ökat förbättringsdriv i vardagen

  • Involverade & engagerade medarbetarna

  • Chefer som växer i sin roll att leda utveckling

  • Enkel datahantering från era olika system & vårt enkätverktyg

  • Ökat fokus och insikt om verksamhetens framgångar & utmaningar

Vi har lösningen på er utmaning

Ta kontroll över er

LEVERANTÖRS-UTVECKLING

Hjälp dina leverantörer att förbättra sin leveransförmåga 

Vi hjälper er att snabbt

UTFORMA

MÄTETAL

Mät och visa det som är relevant, påverkbart och engagerande

Gör data tillgänglig i en

DIGITAL
LEAN-TAVLA

All info för daglig styrning automatiskt uppdaterad

Utforma er egen

ÄRENDE-
HANTERING

Hantera enkelt era förbättringar, avvikelse, olycksfall, projekt m.m.

Kom snabbt igång med

VINNA MATCHEN

En enkel väg till förbättring
och målstyrning

Läs mer >

Framgångsexempel inom

PROCESS-UTVECKLING

Nå hela vägen till mätbara resultat

Läs mer >

Låt oss hjälpa er med

EKONOMI-
STYRNING

Förbättra kontrollen över företagets ekonomi

Läs mer >

Använd vårt enkla

ENKÄT-
VERKTYG

Fortlöpande feedback från kunder & medarbetare

Läs mer >

bottom of page