Vi hjälper er att nå hela vägen inom

PROCESSUTVECKLING

Vi på Vinna Matchen har över 25 års erfarenhet av att arbeta med processutveckling inom många olika branscher. Med oss som stöd får ni direkt vind i seglen och undviker fallgroparna samt når snabbt och kostnadseffektivt fram till ert eget framgångsexempel.

I många organisationer har processutveckling blivit något diffust. De flesta är positiva till grundidén men vad det egentligen innebär och hur man rent praktiskt går tillväga är otydligt. Vi har lärt oss att det bästa sättet att komma vidare är att skapa tydliga framgångsexempel i den egna organisationen. Rätt genomfört kommer processutveckling att upplevas som ett konkret och logiskt sätt att uppnå tydliga förbättringseffekter. Innebörden av fungerande processägarskap går från teoretiskt abstrakt till enkelt och praktiskt genomförbart.

"Stort engagemang och bra frågeställningar som fick oss att tänka objektivt och få nya perspektiv”

Sandra Lindgren

Kundtjänstchef, Nomor AB

Upplägg

Utse process

Välj en process med förbättringsbehov och bemanna processarbetet

Workshop

Kartlägg nuläget och ta fram börläget samt lista på förbättringar. Bestäm hur mäta före och efter.

Löpande stöd

Under färdigställandet och införandet av processen samt etablering av ägarskapet. Mätning av förbättringen.

Uppföljning

Summering av uppnådda resultat och erfarenheter.

Workshopen genomförs under en dag hos er. Övrigt per distans via webbmöten och mail, där ni själva styr omfattningen utifrån behov. Genomförandet bör ske under en period på 3-6 månader. Vi tillhandahåller en tydlig struktur med stödjande mallar samt fri tillgång till Vinna Matchens webbapplikation under arbetet. Strukturen är generellt gångbar och kan vid behov enkelt anpassas till valfritt systemstöd när sedan ska arbeta med fler processer.

Vill du lära dig mera om processorientering, som en grundläggande princip för verksamhetsutveckling och företagsförnyelse rekommenderas denna bok skriven av företaget Vinna Matchens grundare Olof Rentzhog. Boken bygger på resultatet av tre års studier av hur organisationer i Sverige och USA arbetar inom området.

  • Vinna Matchens facebook
  • Vinna Matchens LinkedIn

Vinna Matchen bygger på grundtankar från TQM, Lean och balanserade styrkort som under 25 års tillämpningsarbete inom de flesta branscher sedan har förädlats till ett vinnande koncept.

VinnaMatchen_nya hex.png