top of page

Vinna Matchens

ENKÄTVERKTYG

I Vinna Matchens webbapplikation ingår ett enkätverktyg som är uppskattad för sin användarvänlighet och funktionalitet. Enkätsvaren redovisas i realtid i ett eller flera mått/diagram i webbapplikationen. Många av våra kunder använder dessutom enkäter som inmatningsformulär för data till deras diagram i vår webbapplikation.

Enkätverktyget används för exempelvis:

  • Kundnöjdhetsundersökningar

  • Medarbetarundersökningar

  • Inmatningsformulär av data till mått

  • Enkätstationer via läsplatta på stativ

Det är enkelt att göra en ny enkät, återanvända en tidigare gjord enkät samt automatisera och tidsätta kommande utskick.

 

Enkätverktyget har en mängd smarta funktioner såsom:

 

  • Kopiera och återanvända en enkät

  • Spara sitt enkätsvar

  • Hanterar emojis & språksymboler

  • Automatisera utskick & påminnelser

  • Se svarshistorik & hantera mejlstuds

Det finns ett bra urval av frågetyper men vi är flexibla och tar fram nya utifrån kundernas behov.

 

Via vårt koncept Vinna Kunden så används enkätverktyget till att mäta bemötande och kundnöjdhet via en surfplatta med golvstativ. 

Vid behov bistår vi våra kunder med specialanpassade pdf-rapporter samt konsultstöd för enkätutformning.

Exempelenkät:

2_exempelenkät.png
3_exempelenkät.png

Automatisk redovisning i ett eller flera diagram

Välj att i vår webbapplikation redovisa samtliga frågor med svarsskala i ett diagram eller välj ut en eller flera frågor som redovisas  i egna diagram.

4_enkät.png
5_enkät.png
bottom of page