top of page

Låt oss hjälpa er att

VINNA KUNDEN

Mät upplevelsen av service och bemötande

Enkäten visas på en surfplatta med stativ, levereras färdig att ställas ut!

1 vinna kunden.png
1B vinna kunden.png
1.png

Vi skickar en förprogrammerad surfplatta med golvställ som ni ställer upp i exempelvis kundentrén och ansluter till en strömkälla.

2.png

Surfplattan är programmerad i kiosk-läge dvs är låst och visar endast kundenkäten och går inte ner i viloläge.

3.png

Ni ser fortlöpande resultatet i ett diagram genom att logga in via vår webbapplikation.

2B vinna kunden.png
2 vinna kunden.png

Det ingår även en enkät för medarbetarnöjdhet som mailas ut varje vecka, ex. på frågor är hur arbetet har fungerat, vad har varit bra och ifall det finns förbättringsåtgärder. Enkätsvaren redovisas veckovis för personalen. Även förbättringsförslagen och åtgärder dokumenteras i webbapplikationen vilket gör det enkelt att följa upp samt se ifall åtgärderna ger resultat.

bottom of page