Låt oss hjälpa er att

VINNA KUNDEN

Mät upplevelsen av service och bemötande

Enkäten visas på en surfplatta med stativ, levereras färdig att ställas ut!

Vi skickar en förprogrammerad surfplatta med golvställ som ni ställer upp i exempelvis kundentrén och ansluter till en strömkälla.

Surfplattan är programmerad i kiosk-läge dvs är låst och visar endast kundenkäten och går inte ner i viloläge.

Ni ser fortlöpande resultatet i ett diagram genom att logga in via vår webbapplikation.

Det ingår även en enkät för medarbetarnöjdhet som mailas ut varje vecka, ex. på frågor är hur arbetet har fungerat, vad har varit bra och ifall det finns förbättringsåtgärder. Enkätsvaren redovisas veckovis för personalen. Även förbättringsförslagen och åtgärder dokumenteras i webbapplikationen vilket gör det enkelt att följa upp samt se ifall åtgärderna ger resultat.

  • Vinna Matchens facebook
  • Vinna Matchens LinkedIn

Vinna Matchen bygger på grundtankar från TQM, Lean och balanserade styrkort som under 25 års tillämpningsarbete inom de flesta branscher sedan har förädlats till ett vinnande koncept.

VinnaMatchen_nya hex.png