top of page
VinnaMatchen_nya hex.png

Vinna Matchen v2.5
- ny version lanseras 29 nov 2023 -

Kontakta oss gärna ifall ni vill få en egen visning av de nya funktionerna.

Responsiv och ny design

Ny design VM.png

Utifrån vilken skärm som används så anpassas numera menyn samt antalet mätetal som visas efter skärmens bredd. Vidare så har linjer, texter, färger etc uppdaterats.

 

I och med detta så är webbapplikationen nu även bättre anpassad för visning i mobil och läsplatta.

Flytta diagram med "drag-and-drop"

Flytta diagram m drag-and-drop.png

Flytta diagram enkelt via "drag-and-drop" symbolen uppe till höger i diagrammen. Tidigare styrdes inbördes placering via bokstavs-/sifferordning.

Visa data bakåt i tiden

Visa data bakåt i tiden.png

Både för Resultatmått och Kontrollmått går det att stegvis förflytta sig och visa data bakåt i tiden i diagrammen. Något som tidigare endast kunde visas genom att först byta datum i kalendern ovanför diagrammen.

Välj typ av diagram

Skifta mellan linje och mätare via inställning.png
Skifta mellan linje och mätare.png

Under både Resultatmått samt Kontrollmått går det numera att under Ändra diagram att välja vilken typ av diagram som ska visas. Det går även att tillfälligt skifta typ av diagram via knappen "Mätare" som ligger under diagrammet.

Slå av och på datalinjer via en lager-knapp

Ställ in info i lager.png
Visa mer info i lager.png

Under valet Ändra diagram, som återfinns under knappen med kugghjulen, kan ni välja om vissa datalinjer ska kunna slås av och på genom knappen Lager. Vilken ligger nere till höger i diagrammet.

Förstora upp och visa ett diagram i taget

Förstora ett diagram.png
Växla mellan bilder i förstorat läge och återgå.png

Nere till vänster i diagrammen finns en förstoringsknapp. Klicka på den så visas bara det diagrammet på skärmen och i ett förstorat läge.
 
I det förstorade visningsläget går det sedan att stegvis växla till nästa eller föregående diagram, via pil-knapparna eller via datorns pil-tangenter. Underlättar för att vid ett målstyrningsmöte inför arbetslaget kunna sätta fokus på ett mätetal åt gången.
 
Klicka bort visningsläget via knappen med ett kryss uppe till höger om diagrammet eller via datorns ESC-knapp.

Ändra till ackumulerat värde

Ackumulerat knapp.png

Ändra via ett knapptryck till ackumulerat visningsläge.

All data visas i pop-up via mus-över på en linje

Pop-up-fönster med all data för en mätpunkt.png

För musen över en linje så visas numera all data kopplat till den mätpunkten i ett pop-up fönster. Även inlagda kommentarer för mätpunkten visas, i exemplet nedan texten "Test".
 
Kommentarer för en mätpunkt läggs in genom att du klickar på en mätpunkt. Då dyker ett pop-up fönster upp där kommentaren skrivs in. Att det finns en kommentar inlagd visas sedan som en ring runt mätpunkten.

VinnaMatchen_nya hex VIT-01.png
  • Vinna Matchens facebook
  • Vinna Matchens LinkedIn

Vinna Matchen bygger på grundtankar från TQM, Lean och balanserade styrkort som under 25 års tillämpningsarbete inom de flesta branscher sedan har förädlats till ett vinnande koncept.

bottom of page