top of page

Newsletter

Keep up to date! Subscribe to our newsletter,

Thank you for subscribing to our newsletter!

The last three newsletters are briefly reproduced below.

Our archive for newsletters  you get to via the button at the bottom right. 

Reminder for action and report for questionnaire responses etc.

Set up for those responsible to receive a reminder by e-mail x days before an action deadline. View your survey responses via an automated report. Create sub-measures directly in the case forms. 

Pausa enkätsystemutskick, notiser för åtgärder m.m. 

För semesterperioder kan ni pausa auto utskick av enkäter. Notis mejlas till ansvarig vid kommentarer i åtgärdskort samt 3 dagar innan en satt deadline för en åtgärd/delåtgärd (går att ställa in).

Gör ej knapp delåtgärder, utveckling enkätverktyg m.m.

Markera en delåtgärd som "Gör Ej". Spara ett enkätsvar för att fortsätta och svara senare. Ärendenummer för åtgärderna. Automatisk bevakning av indata och vid saknad data notis via mejl till ansvarig.

bottom of page